Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzwonowie

 

Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 3/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 lutego 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 5/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 20 lutego 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 7/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim nr 18/2012 z dnia 6 lipca 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

 

Zarządzenie Nr 9/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2015 roku

 

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się w 2015 roku