Drukuj

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim nr 18/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.

 

 

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzwonowie

 

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresu wykorzystywania środków PFRON i przedmiotu dofinansowania programu „Aktywny samorząd” w 2012 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 marca 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

 

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 kwietnia 2014 r. dotyczące powołania komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON w 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r.

 

 

Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

 

 

Zarządzenie Nr 11/2014  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/204  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

 

 

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim nr 18/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresu wykorzystania środków PFRON i przedmiotu dofinansowania programu "Aktywny Samorząd"

 

Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w Stargardzie Szczecińskim wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 września 2014 r. w sprawie rozpatrywania wniosków na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny w 2014 r.