Drukuj

 

Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Zasad (polityki) rachunkowości” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/2011 Dyrektora PCPR z dnia 6 czerwca 2011 r. – procedury PFRON

 

Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w WTZ Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w WTZ w Dzwonowie

 

Zarządzenie Nr 7/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania do zadań ze środków PFRON w 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 9/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie dofinansowania do zakupu i montażu podstawowego zestawu komputerowego w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON w 2013 r. oraz ustalenia kwoty dofinansowania

 

Zarządzenie Nr 10/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

Zarządzenie Nr 12/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 13/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 14/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji podejmowania czynności windykacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

 

Zarządzenie Nr 15/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do oceny merytorycznej złożonych wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2013 r.

 

Zarządzenie Nr 16/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 1 lipca 2013 r. – procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd”

 

Zarządzenie Nr 17/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

 

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w WTZ w Dzwonowie

 

Zarządzenie Nr 19/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora PCPR z dnia 30 września 2013 r. – w sprawie kontroli w WTZ w Dzwonowie

 

Zarządzenie Nr 20/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 16 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 26/2012 Dyrektora PCPR z dnia 17 października 2012 r. – w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim