Drukuj

Zarządzenie Nr 31/2012 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w PCPR

 

Załącznik z wzorami podpisów znajduje się w dokumentacji PCPR