Drukuj

Zarządzenie nr 11/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie nr 10/2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych