Drukuj

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia Procedur postępownia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 - Procedura postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych