Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 1/2007
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCIŃSKIM
z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie:
ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjny w 2007 roku.


na podstawie:
art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100 poz. 926) w związku z upoważnieniem Starosty Stargardzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 r.


zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2007 r. dla osoby niepełnosprawnej:
  - ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności - 550 zł
  - z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 510 zł
  - z lekkim stopniem niepełnosprawności – 470 zł
  - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – 370 zł
  - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 370 zł
 2. W przypadku osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności dofinansowanie obejmuje tylko osoby, które nie korzystały z dofinansowania na to zadanie w 2006 r.
 3. W uzasadnionych przypadkach kwota może być podwyższona do wysokości określonej przez ustawodawcę.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.