Wnioski

Wszystkie wnioski do pobrania pod artykułem w załącznikach

 

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

1. Wniosek o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 1

 

2. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zaświadczenie lekarskie do wniosku o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny -REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 2 wraz w załącznikiem do wniosku nr 2 - zaświadczenie lekarskie

 

3. Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla przedsiębiorców - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 3

 

4. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 4

 

5. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 5

 

6. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 6

 

7. Wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 r. - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 7

 

8. Wniosek o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika dla osoby niepełnosprawnej - REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 8

  

 

RODZINNA FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ

1. Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dzieckaPIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 1

 

2. Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczejPIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 2

 

3.  Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztówPIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 3

 

4.    Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnegoPIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 4

 

5.    Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnegoPIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 5

 

6.    Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskichPIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 6

 

7.  Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego  do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej – PIECZA ZASTĘPCZA – wniosek nr 7

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

1. Oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej - do pobrania w załącznikach - ODPŁATNOŚĆ – oświadczenie

 

2.  Wniosek o odstąpienie od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka / dzieci w pieczy zastępczej - do pobrania w załącznikach - ODPŁATNOŚĆ - wniosek nr 1

 

 

3.  Wniosek o umorzenie należności za pobyt dziecka / dzieci w pieczy zastępczej - do pobrania w załącznikach - ODPŁATNOŚĆ - wniosek nr 2

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (dodatek wychowawczy.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 7Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej15 kB
Pobierz plik (DRUK - oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej.docx)ODPŁATNOŚĆ - oświadczenieOświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej27 kB
Pobierz plik (DRUK - wniosek o odstąpienie.docx)ODPŁATNOŚĆ - wniosek nr 1Wniosek o odstąpienie od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka / dzieci w pieczy zastępczej13 kB
Pobierz plik (DRUK - wniosek o umorzenie.docx)ODPŁATNOŚĆ - wniosek nr 2Wniosek o umorzenie należności za pobyt dziecka / dzieci w pieczy zastępczej13 kB
Pobierz plik (koszty lokalu.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 4Wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego17 kB
Pobierz plik (niezbędne koszty - jednorazówka.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 2Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do pieczy zastępczej15 kB
Pobierz plik (osoba do pomocy przy pracach gospodarskich.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 6Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich16 kB
Pobierz plik (przeprowadzenie niezbednego remontu.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 5Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego15 kB
Pobierz plik (wniosek nr 1 - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 1Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze21 kB
Pobierz plik (wniosek nr 2 - sprzęt rehabilitacyjny.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 2Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny21 kB
Pobierz plik (wniosek nr 3 - sprzęt rehabilitacyjny.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 3Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją)24 kB
Pobierz plik (wniosek nr 4 - bariery architektoniczne.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 4Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych27 kB
Pobierz plik (wniosek nr 5 - bariery techniczne.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 5Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych26 kB
Pobierz plik (wniosek nr 6 - bariery w komunikowaniu się.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 6Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się26 kB
Pobierz plik (wniosek nr 7 - turnus rehabilitacyjny.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 7Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2019 r.21 kB
Pobierz plik (wniosek nr 8 - usługa tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - wniosek nr 8Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej31 kB
Pobierz plik (wypoczynek.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 1Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka15 kB
Pobierz plik (załącznik do wniosku nr 2 - zaświadczenie lekarskie.docx)REHABILITACJA SPOŁECZNA - Zaświadczenie lekarskie - sprzęt rehabilitacyjnyZałącznik do wniosku nr 2 o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny14 kB
Pobierz plik (zdarzenia losowe.docx)PIECZA ZASTĘPCZA - wniosek nr 3Wniosek o przyznanie świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów15 kB