Procedury rozpatrywania wniosków

 

Zarządzenie  Nr 6/2015

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim 
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Załącznik nr 1 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2013 r. - plik doc

 

Załącznik nr 2 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - plik doc

 

Załącznik nr 3 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - plik doc

 

Załącznik nr 4 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - KATALOG SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO KTÓRY MOŻE BYĆ OBJĘTY DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - plik doc

 

Załącznik nr 5 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych) - plik doc

 

Załącznik nr 6 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - KATALOG SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO, KTÓRY MOŻE BYĆ OBJĘTY DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych) - plik doc

 

Załącznik nr 7 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych - plik doc

 

Załącznik nr 8 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - KATALOG RZECZOWY SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH - plik doc

 

Załącznik nr 9 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych - plik doc

 

Załącznik nr 10 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ WRAZ Z MONTAŻEM Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH - plik doc

 

Załącznik nr 11 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się - plik doc

 

Załącznik nr 12 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - KATALOG RZECZOWY URZĄDZEŃ (WRAZ Z MONTAŻEM) Z ZAKRESU LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ - plik doc

 

Załącznik nr 13 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki - plik doc

 

Załącznik nr 14 do Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON - Wniosek o dofinansowanie ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej - plik doc

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zarządzenie - zmiana procedur.docx)Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora PCPR w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON13 kB
Pobierz plik (załacznik do zarzadzenia - procedury.docx)Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.Procedury postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych64 kB