Niepełnosprawność - dowiedz się więcej

Witamy na stronie adresowanej do osób z niepełnosprawnością, ich przyjaciół i osób wspierających.

 

Strona zawiera informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków PFRON.

 

Przedkładamy również wykaz organizacji pozarządowych działających w imieniu i na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

Wszystkie osoby, chcące podzielić się dodatkowymi informacjami dotyczącymi tematu niepełnosprawności, zachęcamy do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • ORZECZNICTWO
 • DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON
 • REHABILITACJA ZAWODOWA
 • AKTYWNY SAMORZĄD
 • KARTY PARKINGOWE
 • PRZYDATNE ADRESY
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • ELEKTRONICZNY BIULETYN INFORMACJI PFRON

 

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod podane nr telefonów:

 

 • 091 48 04 909 – Sekretariat PCPR w Stargardzie
 • 091 48 04 907 – Dział przyznający dofinansowania ze środków PFRON oraz w ramach programu „Aktywny Samorząd”

 

W przypadku wystąpienia problemów podczas wypełniania wniosków pracownicy tut. Centrum służą poradą i pomocą.

Aktywny samorząd

 

Aktywny Samorząd”

 

Uwaga Wnioskodawcy!

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565).

 

 

 

Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji wózek inwalidzki specjalny, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

 

 

 

W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka elektrycznegoosoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

 

Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania ze środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku  w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2013, poz. 1190).

 

WSZYSTKIE WNIOSKI DO POBRANIA PONIŻEJ

- PLIK PDF

 

MODUŁ I 

Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 

Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 

Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 

Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 

Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 

Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 

Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
(co najmniej na III poziomie jakości)

 

Obszar D  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego
w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

 

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (specyfikacja do wniosku - obszar D.docx)Załącznik do wniosku - obszar DSpecyfikacja - moduł I - obszar D33 kB
Pobierz plik (wniosek ON B1,B2.pdf)Wniosek - B1 i B2Wniosek - moduł I - obszar B zadanie 1 i zadanie 2548 kB
Pobierz plik (wniosek - moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.pdf)WniosekWniosek - moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym751 kB
Pobierz plik (wniosek - obszar D.pdf)Wniosek - DWniosek - moduł I - obszar D428 kB
Pobierz plik (wniosek ON A1.pdf)Wniosek - A1Wniosek - moduł I - obszar A zadanie 1556 kB
Pobierz plik (wniosek ON A2.pdf)Wniosek - A2Wniosek - moduł I - obszar A zadanie 2548 kB
Pobierz plik (wniosek ON C2.pdf)Wniosek - C2Wniosek - moduł I - obszar C zadanie 2545 kB
Pobierz plik (wniosek ON C3.pdf)Wniosek - C3Wniosek - moduł I - obszar C zadanie 3541 kB
Pobierz plik (wniosek ON C4.pdf)Wniosek - C4Wniosek - moduł I - obszar C zadanie 4548 kB
Pobierz plik (wniosek P A1.pdf)Wniosek - A1 - podopiecznyWniosek - moduł I - obszar A zadanie 1 - podopieczny575 kB
Pobierz plik (wniosek P C2.pdf)Wniosek - C2 - podopiecznyWniosek - moduł I - obszar C zadanie 2 - podopieczny569 kB
Pobierz plik (wniosek P.pdf)Wniosek - B1 i B2 - podopiecznyWniosek - moduł I - obszar B zadanie 1 i obszar B zadanie 2 - podopieczny415 kB
Pobierz plik (zaświadczenie - obszar D.docx)Zaświadczenie - obszar DZaświadczenie - moduł I - obszar D15 kB
Pobierz plik (zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 i obszar B zadanie 2 - wzrok.docx)Zaświadczenie lekarskieZaświadczenie lekarskie - obszar B zadanie 1 i zadanie 2 - wzrok15 kB
Pobierz plik (zaświadczenie lekarskie obszar B zadanie 1 i obszar B zadanie 2 - dysfunkcja ruchu.docx)Zaświadczenie lekarskieZaświadczenie lekarskie - obszar B zadanie 1 i zadanie 2 - dysfunkcja ruchu 17 kB
Pobierz plik (zaświadczenie lekarskie obszar C zadanie 3 i zadanie 4.docx)Zaświadczenie lekarskieZaświadczenie lekarskie - obszar C zadanie 3 i zadanie 414 kB
Pobierz plik (załącznik do wniosku - obszar A zadanie 1 - zaświadczenie lekarskie.docx)Zaświadczenie lekarskieZaświadczenie lekarskie - obszar A zadanie 118 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 do wniosku - oświadczenie o dochodach.docx)Załącznik nr 1Oświadczenie o dochodach - do wniosków składanych w ramach modułu I i modułu II20 kB
Pobierz plik (załącznik nr 2 do wniosku - oświadczenie pełnomocnik.docx)Załącznik nr 2Oświadczenie pełnomocnik do wniosku - moduł I i moduł II11 kB
Pobierz plik (załącznik nr 3 do wniosku - oświadczenie ochrona danych.docx)Załącznik nr 3Oświadczenie ochrona danych osobowych - do wniosków składanych do wniosków w ramach modułu I i modułu II30 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 do wniosku - zaświadczenie - moduł II.docx)Załącznik nr 4Zaświadczenie - moduł II - uczelnia 27 kB

Szczegółowych informacji na temat pomocy dla usamodzielnianych wychowanków udziela pracownik socjalny pod numerem telefonu - (091) 48 - 04 - 938 lub osobiście w pokoju 018 (parter)

 

USTAWA O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków, którzy od 1 stycznia 2012 r. opuszczali rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 . poz. 135 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 140 ust. 1 w/w ustawy osobie umieszczonej w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu - opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”:

1) przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki,
 • usamodzielnienie,
 • zagospodarowanie;
2) udziela się pomocy w uzyskaniu:
 • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • zatrudnienia.

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniania składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

 

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

 

W przypadku cudzoziemców wniosek składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

 

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie. Przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc przysługuje bez względu na dochód wychowanka.

 

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana w kwocie nie niższej niż 1 500,00 zł. W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje pomoc w wysokości nie niższej niż 3 000,00 zł.

 

WAŻNE !!!!

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200,00 zł i przysługuje do 26 roku życia.

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 300,00 zł jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2) w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:

 • nie mniej niż 6 600,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

 • nie mniej niż 3 300,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

 • nie mniej niż 1 650,00 zł

- jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej niż przez okres roku.

 


 

USTAWA O POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Organizowanie wsparcia oraz świadczenia na usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie reguluje ustawa z dnia 12 marca 2014 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie wysokość pomocy pieniężnej naliczana jest wg. stawek podanych w procentach od kwoty podstawy 1 647 złW zależności od rodzaju opuszczanej placówki i okresu przebywania w niej.

 

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie ustala się w wysokości 100, 200, 300 i 400 % kwoty podstawy.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki wynosi 30 % kwoty podstawy.

 

Pomoc na zagospodarowanie rzeczowe ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300 % kwoty podstawy. W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym pomoc przysługuje w wysokości 300 % podstawy.

 

WAŻNE !!!!

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki jest uzależniona od kryterium dochodowego. Powyższe pomoce przysługują, w przypadku:

 • osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samodzielnie gospodarującą,

 • osoby wspólnie gospodarującej z rodziną nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wychowankom usamodzielniającym się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki, natomiast pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (indywidualny program usamodzielnienia.docx)Indywidualny Program UsamodzielnieniaIndywidualny Program Usamodzielnienia18 kB
Pobierz plik (opiekun usamodzielnienia.docx)Opiekun usamodzielnieniaWniosek - wskazanie opiekuna usamodzielnienia14 kB
Pobierz plik (weryfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia.docx)Weryfikacja Indywidualnego Programu UsamodzielnieniaWeryfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia16 kB
Pobierz plik (wniosek - kontynuowanie nauki.docx)Kontynuowanie naukiWniosek - kontynuowanie nauki13 kB
Pobierz plik (wniosek - usamodzielnianie.docx)Pomoc na usamodzielnienieWniosek - pomoc pieniężna na usamodzielnienie13 kB
Pobierz plik (wniosek - zagospodarowanie w formie rzeczowej.docx)Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowejWniosek - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej14 kB
Pobierz plik (wniosek - zgoda na pozostanie w rodzinie zastępczej po ukończeniu pełnoletności.docx)Zgoda rodziny zastępczejWniosek - zgoda rodziny zastępczej na pozostanie w rodzinie zastepczej do 25 roku życia13 kB
Pobierz plik (wniosek - zmiana opiekuna usamodzielnienia.docx)Zmiana opiekuna usamodzielnieniaWniosek - zmiana opiekuna usamodzielnienia14 kB