Drukuj
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (03 Zał nr 1 do Instrukcji - formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 do InstrukcjiZałącznik nr 1 do Instrukcji - formularz oferty871 kB
Pobierz plik (04 Zał nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx)Załącznik nr 2 do InstrukcjiZałącznik nr 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia873 kB
Pobierz plik (05 Zał nr 3 do Instrukcji - wykaz usług.docx)Załącznik nr 3 do InstrukcjiZałącznik nr 3 do Instrukcji - wykaz wykonywanych usług871 kB
Pobierz plik (06 Zał nr 4 do Instrukcji - wykaz osób.docx)Załącznik nr 4 do InstrukcjiZałącznik nr 4 do Instrukcji - wykaz osób867 kB
Pobierz plik (07 Zał nr 5 do Instrukcji - wzór umowy wyjazd.docx)Załącznik nr 5 do InstrukcjiZałącznik nr 5 do Instrukcji - wzór umowy886 kB
Pobierz plik (08 Zał nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu.pdf)Załącznik nr 6 do InstrukcjiZałącznik nr 6 do Instrukcji - program wyjazdu198 kB
Pobierz plik (informacja o wygranym przetargu na wyjazd integracyjno-edukacyjny-14.12.2017.pdf)Informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze oferty219 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zmianie treści postępowania.pdf)Ogłoszenie o zmianie treści postępowaniaOgłoszenie o zmianie treści postępowania273 kB
Pobierz plik (Protokół z posiedzenia komicji przetargowej 14.12.2017r..pdf)ProtokółProtokół z posiedzenia Komisji Przetargowej - organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla klientów Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie600 kB
Pobierz plik (wyjaśnienie do treści postępowania (2).pdf)Odpowiedź - wyjaśnienie do treści postępowaniaOdpowiedź - wyjaśnienie do treści postępowania303 kB
Pobierz plik (Zamówienie na usługi - organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla klientów PCPR w Stargardzie.pdf)Zamówienie na usługi - organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnegoZamówienie na usługi - organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie525 kB
Pobierz plik (Zał nr 7 do Instrukcji - wzór umowy.pdf)Załącznik nr 7 do InstrukcjiZałącznik nr 7 do Instrukcji - wzór umowy (nowy)1660 kB
Pobierz plik (Załącznik do zamówienia na usługi społeczne.pdf)Załącznik do zamówienia na usługi społeczneZałącznik do zamówienia na usługi społeczne - Instrukcja dla Wykonawców - organizacja wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie3125 kB