Drukuj
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim za 2010 r.

 

I. Zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

II. Wykonanie budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

III. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

IV. Rodziny zastępcze

V. Jednostki pomocy społecznej

1. Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim

2. Dom Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

3. Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

VI. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

VII. Programy celowe

VIII. Projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa - "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

IX. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

X. Wykaz potrzeb Powiatu Stargardzkiego w zakresie pomocy społecznej