Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujacych przemoc w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Cele oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Do kogo skierowany jest PROGRAM?:

  • do osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych;
  • do osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych;
  • do osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • do osób , które w wyniku okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.

UWAGA!

Osoby chętne do udziału w Programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z instytucją realizującą Program:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Tel. 91 48 04 938/946

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

 

CHCESZ COŚ ZMIENIĆ W ŻYCIU, ZACZNIJ ZMIENIAĆ SWOJE ZACHOWANIE!

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie – pobierz PONIŻEJ

Informator zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie – pobierz PONIŻEJ

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Informator.docx)Informator 27 kB
Pobierz plik (Karta informacyjna dla sprawców przemocy.docx)Karta informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie 17 kB