Mity na temat przemocy

 MITY NA TEMAT PRZEMOCY

  • Przemoc to prywatna sprawa rodziny, nikt nie powinien wtrącać się w jej sprawy. NIEPRAWDA

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Każdy ma prawo zapobiec przestępstwu.

 

  • Przemoc występuje tylko wtedy, kiedy widać ślady pobicia. NIEPRAWDA

Nie trzeba mieć siniaków i złamań, aby być ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie.

 

  • Ofiara przemocy jest sama sobie winna, widocznie zasłużyła sobie na to, sama prowokuje zachowania przemocowe, lubi być bita, poniżana. NIEPRAWDA

 Nikt nie ma prawa bić i poniżać kogokolwiek bez względu na to co zrobił.

 

  • Nie można zmienić swojego przeznaczenia – kto doświadczał przemocy od dziecka, zawsze będzie jej doznawał. NIEPRAWDA

Nawet po latach osoba doznająca przemocy może przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE.

 

  • Przemoc występuje tylko w środowiskach patologicznych. NIEPRAWDA

Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

 

  • Alkoholizm jest przyczyną przemocy. NIEPRAWDA

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny. Należy karać sprawcę przemocy i leczyć jego chorobę.