Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

Witamy na stronie adresowanej do osób uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie ofiar i osób stosujących w rodzinie przemoc.

 

Strona zawiera przydatne informacje na temat zjawiska przemocy domowej oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy dla ofiary, jak i osoby stosującej przemoc w rodzinie.

  • Rodzaje przemocy
  • Rozpoznanie przemocy domowej
  • Mity na temat przemocy
  • Podstawy prawne
  • Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Stargardzkim
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  • Punk Porad Konsultacyjnych
  • Gdzie szukać pomocy?
  • „Niebieska Karta”
  • Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

·         091 48 04 909 – sekretariat PCPR w Stargardzie

·         091 48 04 938/946 – dział zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie