„Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - ogłoszenie o kursach - ROZSTRZYGNIĘTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Zamówienie realizowane będzie w formie kursów, z których każdy stanowi odrębną część: część 1: Prawo jazdy kat. B; część 2: Prawo jazdy kat. C; część 3: Język angielski;część 4: Język niemiecki.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki

 

 

Wyjaśnienie Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia "Kreowanie wizerunku"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

dotyczy: przeprowadzenie szkolenia "Kreowanie wizerunku"

 

ogłoszenie: w pliku pdf

formularz oferty dla Wykonawcy: w pliku docx

załącznik nr 1: w pliku pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "Operator piły mechanicznej do ścinki drzew"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


dotyczy: przeprowadzenie kursu "Operator piły mechanicznej do ścinki drzew"

 

ogłoszenie: w pliku pdf

formularz oferty dla Wykonawcy: w pliku docx

załącznik nr 1: w pliku pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

Przeprowadzenie kursu "Podstawy wizażu"Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dotyczy:  przeprowadzenie kursu "Podstawy wizażu"

 

Ogłoszenie w pliku pdf

 

Formularz oferty dla Wykonawcy - plik pdf

 

Załącznik nr 1 - plik pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie - wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki na 2012 rok

Informujemy, iż dostepny jest już wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2012 r. należy składać do 30 listopada 2011 r. w tut. Centrum.

 

Wniosek znajduję się na naszej w stronie w zakładce - WNIOSKI

lub można go pobrać bezpośrednio

wniosek na 2012 r.