Zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na przeprowadzenie w 2015 r. programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stargard Szczeciński przy ulicy Skarbowej 1 w sekretariacie – pokój  nr 019 do dnia 15.06.2015 r. do godz. 16.00
 

Zapytanie ofertowe - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

 

 

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

ZAPROSZENIE

 

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

 

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 ze zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2015 r. w celu dokonywania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

 

Procedury konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ustawy tj. zadań w obszarze pomocy społecznej.

 

Stosownie do postanowień §14 Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. przyjętego uchwałą Nr XLIII/552/14 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 października 2014 r., udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatów do dnia 20 maja 2015 roku. Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób: 

  1. osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącej się przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie Szczecińskim, w pokoju nr 019,

  2. wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, z dopiskiem „Komisja Konkursowa na rok 2015 w obszarze pomocy społecznej” (decyduje data wpływu do PCPR), 

  3. przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Komisja Konkursowa na 2015 r.” 

 

W wypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panią Małgorzatą Wesołowską - Szelak tel. 91 4804938 

 

 

 

Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 

 

na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej
pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

 

treść ogłoszenia - plik doc

Zapytanie ofertowe - grupa wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

nazwa przedmiotu zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

 

 

zapytanie ofertowe - plik docx

 

załączniki do zapytania ofertowego - plik docx