"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - Specjalistyczna terapia zdrowotna - WYNIKI

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznej terapii zdrowotnej

w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Zamówienie realizowane będzie w formie usług, z których każda stanowi odrębną część: Część 1. Indywidualna terapia zorientowana na wzrost motywacji; Część 2. Indywidualna terapia logopedyczna; Część 3. Indywidualna terapia rehabilitacyjna

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki w formacie doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania w części 1

Unieważnienie postępowania w części 2

„Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - ogłoszenie rehabilitacja - ROZSTRZYGNIĘTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji zdrowotnej w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Załączniki

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - ogłoszenie o kursach - ROZSTRZYGNIĘTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Zamówienie realizowane będzie w formie kursów, z których każdy stanowi odrębną część: część 1: Prawo jazdy kat. B; część 2: Prawo jazdy kat. C; część 3: Język angielski;część 4: Język niemiecki.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki

 

 

Wyjaśnienie Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie Nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia "Kreowanie wizerunku"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

dotyczy: przeprowadzenie szkolenia "Kreowanie wizerunku"

 

ogłoszenie: w pliku pdf

formularz oferty dla Wykonawcy: w pliku docx

załącznik nr 1: w pliku pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "Operator piły mechanicznej do ścinki drzew"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


dotyczy: przeprowadzenie kursu "Operator piły mechanicznej do ścinki drzew"

 

ogłoszenie: w pliku pdf

formularz oferty dla Wykonawcy: w pliku docx

załącznik nr 1: w pliku pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA