Zapytanie ofertowe - organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (protokół z zapytania ofertowego - grupa wsparcia 2017.pdf)ProtokółPROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTEPCZYCH198 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych200 kB
Pobierz plik (załączniki do zapytania ofertowego - organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.pdf)Załączniki do zapytania ofertowegoZałączniki do zapytania ofertowego - organizacja i prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych216 kB

Zapytanie ofertowe - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (protokół z zapytania ofertowego - szkolenie dla kandydatów.pdf)ProtokółPROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka214 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka168 kB
Pobierz plik (załączniki do zapytania ofertowego - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzacych rodzinne domy dziecka.pdf)Załącznik nr 1Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka149 kB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego (1 etat)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny.pdf)Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego225 kB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty)

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.pdf)Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej210 kB

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”. 

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Przypominamy, że:

  1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
  3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
  4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wszelkie informacje nt. Programu znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zalacznik_nr_1_Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_obowiazujace_realizatorow_PWRMR_III_w_2017r_.docx)Kierunki działań oraz warunki brzegoweKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu Wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r.23 kB