Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w 2011 roku

 

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego w 2011 roku jest dostępny w zakładce - WNIOSKI

 

Punkt Porad Specjalistycznych - informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim informuje, że z dniem 9 listopada 2010 r. w budynku Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim uruchomiony zostaje bezpłatny Punkt Porad Specjalistycznych.
 
W ramach dyżurów specjalistów przyjmować będą: Radca prawny, Psycholog, Doradca  rodzinny - Mediator oraz Pomoc administracyjna.
 
Terminy dyżurów specjalistów oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce - Punkt Porad Specjalistycznych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zawiadomienie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Stargardzie Szczecińskim

 

na podstawie art. 36 k.p.a. (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.)

zawiadamia,

że z powodu dużej ilości wniosków wpływających do tutejszego Zespołu o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

termin oczekiwania na rozpatrzenie sprawy wynosi około 4 miesiące

licząc od dnia złożenia wniosku w tutejszym Zespole.

 

Za wynikłą zwłokę i utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Przewodniczący Powiatowego

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Hensler-Horla

Zaproszenie na spotkanie z mediatorem w ramach wspierania rodzin zastępczych

Uprzejmie informuję, że dnia 18 października 2010 r. o godz. 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1
w sali nr 117 odbędzie się spotkanie z mediatorem rodziny Panią Małgorzatą Modrzejewską.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta usług, jakie mogą być Państwu, jako rodzinie zastępczej nieodpłatnie świadczone przez mediatora. Podczas spotkania, które będzie zaproszeniem do korzystania z umiejętności i doświadczeń mediatora, podane zostaną informacje o terminach i godzinach pracy mediatora.

            Serdecznie zapraszam i wyrażam nadzieję, że skorzystają Państwo z oferty, którą proponujemy w ramach wspierania rodzin zastępczych i współuczestniczenia
w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Ogłoszenie o zmianie uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

II. Ogłoszenie o zmianie uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

 

            Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim informuje o zmianie uchwały w zakresie realizacji zadania „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc” polegającej na usunięciu przedmiotowego zadania wskazanego do rozstrzygnięcia ze względu na równe traktowanie podmiotów mogących realizować powyższe zadanie.