Zaproszenie na spotkanie z mediatorem w ramach wspierania rodzin zastępczych

Uprzejmie informuję, że dnia 18 października 2010 r. o godz. 16:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1
w sali nr 117 odbędzie się spotkanie z mediatorem rodziny Panią Małgorzatą Modrzejewską.

Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta usług, jakie mogą być Państwu, jako rodzinie zastępczej nieodpłatnie świadczone przez mediatora. Podczas spotkania, które będzie zaproszeniem do korzystania z umiejętności i doświadczeń mediatora, podane zostaną informacje o terminach i godzinach pracy mediatora.

            Serdecznie zapraszam i wyrażam nadzieję, że skorzystają Państwo z oferty, którą proponujemy w ramach wspierania rodzin zastępczych i współuczestniczenia
w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

Ogłoszenie o zmianie uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

II. Ogłoszenie o zmianie uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2010 r. realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

 

            Zarząd Powiatu w Stargardzie Szczecińskim informuje o zmianie uchwały w zakresie realizacji zadania „Prowadzenie Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc” polegającej na usunięciu przedmiotowego zadania wskazanego do rozstrzygnięcia ze względu na równe traktowanie podmiotów mogących realizować powyższe zadanie.

 

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
w 2011 r. należy składać do 30 listopada 2010 r. w tut. Centrum.

 

plik .doc

 

plik .pdf

PRIDE - Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim uprzejmie informuje, że rusza Program PRIDE szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2010 r. o godz. 1600 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 w Sali 117.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (091) 48 – 04 – 909 u Pani Agnieszki Tarnawskiej.

Wnioski o dofinansowanie osoby niepełnosprawnej

Wnioski na rok 2010 o:
dofinansowanie osobie niepełnosprawnej i jej opiekunowi uczestnictwa w TURNUSIE REHABILITACYJNYM
dostępne będą OD DNIA 4 STYCZNIA 2010 r.