Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zaprasza wszystkie osoby z terenu powiatu stargardzkiego do wzięcia udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie pn. „Powstrzymaj swoją złość i agresję”.

 

W ramach programu rozwijane są umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Program pomoże Pani/Panu rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez  stosowania przemocy.

 

Spotkanie inaugurujące otwarcie grupy odbędzie się 29 września 2011 r. o godz. 17.30 w pokoju 802 (VIII piętro) w wieżowcu ZNTK przy ul. Pierwszej Brygady 35.

 

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603 - 613 - 653 lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim pod numerem telefonu: (091) 48 - 04 - 910.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie !!!!!


Poszukujemy kandydatów na Rodziny Zastępcze !!!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych.

 

Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

 

ulotka do pobrania w pliku doc

UWAGA - zmiany w harmonogramie dużurów w Punkcie Porad Specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim informuje o zmianie harmonogramu dyżurów psychologa w Punkcie Porad Specjalistycznych.

           

 

Jednocześnie przypominamy, że przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim (w budynku Domu Dziecka Nr 2) uruchomiony jest Punkt Porad Specjalistycznych, gdzie dla mieszkańców powiatu stargardzkiego udzielane są bezpłatnie porady radcy prawnego, psychologa i mediatora rodziny.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane wsparciem specjalistów do korzystania z ich usług.

 

Informacje na temat Punktu można znaleźć na stronie internetowej www.pcpr.stargard.pl w zakładce Punkt porad specjalistycznych.

 

 

 

 

AKTUALNY HARMONOGRAM DYŻURÓW:

PSYCHOLOG

 

18.04.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

09.05.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

23.05.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

20.06.2011 r. godz. 11.00 - 13.00

27.06.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

05.09.2011 r. godz. 11.00 - 13.00

26.09.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

17.10.2011 r. godz. 11.00 - 13.00

31.10.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

21.11.2011 r. godz. 11.00 - 13.00

28.11.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

05.12.2011 r. godz. 18.00 - 20.00

19.12.2011 r. godz. 11.00 - 13.00

RADCA PRAWNY

 

19.04.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

10.05.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

24.05.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

07.06.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

21.06.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

06.09.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

20.09.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

04.10.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

18.10.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

08.11.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

22.11.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

06.12.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

13.12.2011 r. godz. 15.00 – 17.00

 

UWAGA – zmiana w Punkcie Porad Specjalistycznych

UWAGA – zmiana w Punkcie Porad Specjalistycznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim informuje, że z uwagi na Państwa prośby o umożliwienie spotkań z psychologiem we wcześniejszych godzinach, ulegają zmianie godziny dyżurów psychologa w Punkcie Porad Specjalistycznych przy ul. Staszica 27 w Stargardzie Szczecińskim.

 

 

 

Od dnia 4 marca 2011 r. harmonogram dyżurów psychologa przedstawia się następująco:

 

 

04.03.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

18.03.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

08.04.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

22.04.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

06.05.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

20.05.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

03.06.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

17.06.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

09.09.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

23.09.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

07.10.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

21.10.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

18.11.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

25.11.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

02.12.2011 r. godz. 18.00 – 20.00

09.12.2011 r. godz. 10.30 – 12.30

 

 

Punkt Porad Specjalistycznych zaprasza

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zaprasza w 2011 r. DO BEZPŁATNEGO PUNKTU  PORAD SPECJALISTYCZNYCH PRZY UL. STASZICA 27 (obiekt Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – I piętro) 73 – 110 STARGARD SZCZECIŃSKI.

 
Harmonogram dyzurów specjalistów znajduje się w zakładce - PUNKT PORAD SPECJALISTYCZNYCH