Program pilotażowy "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM  UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE POWIAT STARGARDZKI PRZYSTĄPIŁ W BIEŻĄCYM ROKU DO REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

Termin składania wniosków: OD 1 SIERPNIA – DO 30 WRZEŚNIA 2012.

Miejsce składania wniosków: PCPR w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1, pok. 015

 

Więcej informacji nt. Programu znajdziecie Państwo bezpośrednio w zakładce INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w temacie:

 

  1. Program pilotażowy "AKTYWNY SAMORZĄD"
  2. Informacje dodatkowe nt. programu pilotażowego "AKTYWNY SAMORZĄD"
  3. Wnioski do programu pilotażowego "AKTYWNY SAMORZĄD"

 

Organizacje Pozarządowe - Informacja

 

Szanowni Państwo - na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, do udziału w 2012 r. w pracy Komisji Konkursowej.

 

Praca Komisji polega na dokonywaniu oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Stargardzki.

 

Procedury  konkursowe dotyczyć będą sfery określonej w art. 4 ust. 1 i 1a ustawy tj. zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie kandydatów - do dnia 13 czerwca 2012 roku.

 

Wypełniony formularz można złożyć w następujący sposób:

1) osobiście, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 - pokój numer: 019;

2) wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński z dopiskiem „Komisja Konkursowa na rok 2012”;

3) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Komisja Konkursowa na 2012 r.”

 

W wypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panią Moniką Rygiel - pod numerem tel. 91 4804909.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

 

Punkt porad specjalistycznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zaprasza w 2012 r.


DO 
PUNKTU PORAD SPECJALISTYCZNYCH
PRZY
UL. STASZICA 27
(obiekt Domu Dziecka Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim – I piętro)
73 – 110 STARGARD SZCZECIŃSKI

 

Szczególowe informacje na temat dyżurów specjalistów znajdują się w zakładce PUNKT PORAD SPECJALISTYCZNYCH

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości po raz 12 organizuje w dniach 20 – 25 lutego 2012 r. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Podczas tegorocznego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dyżury te będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00.

Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zostały utworzone w 2009 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z doświadczonymi organizacjami pozarządowymi, które specjalizują się w działaniach na rzecz pokrzywdzonych przestępstwem. Formuła taka, uzupełniona poprzez współpracę z rosnącą z roku na rok grupą instytucji i różnych środowisk współpracujących w tym zakresie z Ministerstwem Sprawiedliwości pozwala na świadczenie ofiarom przestępstw kompleksowej, interdyscyplinarnej pomocy. Ponadto, Ośrodki te działają przez cały rok, a zatem osoby pokrzywdzone mają możliwość skorzystania z ich oferty także po zakończeniu obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzi Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w Szczecinie.

 

Zapraszamy na stronę internetową Ośrodka – www.sos.home.pl

 

W związku z powyższym bezpłatnych porad w siedzibie przy ul. Energetyków 10 w Szczecinie będą udzielać przedstawiciele policji, prokuratury, służby granicznej, ośrodków pomocy społecznej, komornicy sądowi, kuratorzy a także adwokaci, pedagodzy i psycholodzy. Konsultacje będą dotyczyły pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie pod nr tel. 91 43 30 339.

 

Adresy ośrodków na terenie całego kraju dostępne są pod adresem internetowym:

 

http://pokrzywdzeni.gov.pl/?lang=1&art=275&kat=71

 

W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Zespół Kuratorskiej Służby Sądu Rejonowego z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 17-19, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, będzie udzielał osobom zainteresowanym porad i informacji dotyczących ofiar przestępstw.

Zapraszamy osoby zainteresowane do siedziby Sądu w dniach dyżurów poszczególnych kuratorów zawodowych ds. rodzinnych i ds. dorosłych lub do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1 (tel. 91 48 04 909).

 

 

Dyżury kuratorów w Sądzie Rejonowym przy ul. Wojska Polskiego 17-19 w Stargardzie Szczecińskim:

 

Kuratorzy zawodowi dla osób dorosłych

godziny przyjęć: 9:00 -15:00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1. Wanda Stelmach - poniedziałek, czwartek
pok. 30, tel. (091) 578 74 60

2. Artur Roman - wtorek, piątek
pok. 30, tel. (091) 578 74 60

3. Ilona Pawińska - wtorek, czwartek
pok. 30, tel. (091) 578 74 60

4. Jarosław Buczek - wtorek, piątek
pok. 30, tel. (091) 578 74 60

5. Teresa Gajewska - poniedziałek, środa
pok. 31, tel. (091) 578 74 52

6. Mariola Łada Siwiec - poniedziałek, czwartek
pok. 31, tel. (091) 578 74 52

7. Jarosław Jakubowski - wtorek, piątek
pok. 31, tel. (091) 578 74 52

8. Elżbieta Maciocha - Toruń - środa, piątek
pok. 31, tel. (091) 578 74 52

9. Edyta Cieślik - środa, piątek
pok. 33, tel. (091) 578 74 66

10. Elżbieta Jasion - poniedziałek, piątek
pok. 33, tel. (091) 578 74 66

11. Joanna Starobrzańska - wtorek, czwartek
pok. 33, tel. (091) 578 74 66

12. Marta Tarasiuk - poniedziałek, środa
pok. 33, tel. (091) 578 74 66

 

Kuratorzy zawodowi rodzinni

godziny: 9.00 - 15.00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

 

1. Elżbieta Dokudowicz - środa, piątek
pok. 34, tel. (091) 578 74 75

2. Henryka Sulczyńska - wtorek, piątek
pok. 34, tel. (091) 578 74 75

3. Krzysztof Socha - poniedziałek, czwartek
pok. 34, tel. (091) 578 74 75

4. Bartłomiej Ciarkowski - poniedziałek, środa
pok. 34, tel. (091) 578 74 75

5. Kamila Przybyłowska - wtorek, czwartek
pok. 34, tel. (091) 578 74 75

6. Małgorzata Bednarek - środa, piątek
pok. 34, tel. (091) 578 74 75

 

Dyżury pełnić będą również policjanci Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30  wspólnie z prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim w budynku przy ul. Czarnieckiego 32, natomiast w sobotę dyżur będzie pełniony w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Warszawskiej 29 w godzinach 6.00 - 18.00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Infolinia dla osób bezdomnych

Informujemy, że w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, oddana została - do dyspozycji osób potrzebujących – całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze: 800 – 170 – 100


Numer alarmowy z telefonu komórkowego: 696 – 031 – 168


Pod bezpłatnym numerem infolinii można uzyskać informację o placówkach udzielających wsparcia bezdomnym – noclegowniach i jadłodajniach.Więcej informacji nt. wykazu placówek świadczących pomoc bezdomym znajdziecie Państwo w zakładce

INFOLINIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH