"Program wyrównywania różnic między regionami II"

 

Powiat Stargardzki
zaprasza do uczestnictwa

w programie pn.
”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) kierunki działań oraz warunku brzegowe obowiązujące realizatorów

2) zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu

3) materiał informacyjny

na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON

 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PFRON

www.pfron.org.pl

 

Termin składania wniosków osobiście
w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim przy

ul. Skarbowej 1
lub drogą pocztową

do dnia 30 marca 2014 r.

 

UWAGA - NOWE DRUKI WNIOSKÓW

 

UWAGA ZMIANA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚROKÓW PFRON !!!!!

 

w związku ze zmianą Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie ustalenia Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

od 1 października 2013 r. obowiązują nowe druki wniosków, które można pobierać bezpośrednio w zakładce - WNIOSKI

 

Jednocześnie informujemy, że Wnioski dotychczas obowiązujące będą przyjmowane do końca bieżącego roku.

 

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Informujemy, iż dostepny jest już wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 r. należy składać do 30 listopada 2013 r. w tut. Centrum.Wniosek znajduję się na naszej w stronie w zakładce - WNIOSKI

lub można go pobrać bezpośrednio

wniosek na 2014 r.

Aktywny Samorząd 2013

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim zaprasza do ubiegania się w roku 2013 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – „Aktywny samorząd”.

 

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdziecie Państwo w zakładce – Informacje dla osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski do pobrania znajdują się w zakładce – Aktywny Samorząd

 

Przyjmowanie wniosków w roku 2013 następuje (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego):

 

a) Moduł I: w trybie ciągłym, do dnia 30 września

 

b) Moduł II:

- na semestr letni do dnia 31 maja

- na semestr zimowy 1-30 września

II edycja ogólnopolskiego konkursu "Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei"

 

oko

Szanowni Państwo,

rusza II edycja ogólnopolskiego konkursu:

„Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie”, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz.

 

Celem konkursu „Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie” jest wsparcie ofiar przemocy domowej, zachęcenie do aktywnego sprzeciwu wobec niej oraz przełamywanie stereotypów na temat przemocy w rodzinie, która nadal jest w Polsce traktowana jako tabu. Osoby, które doświadczyły przemocy od osób bliskich i poradziły sobie z problemem, zostały zaproszone do przedstawienia osobistego świadectwa w formie pracy pisemnej. Nadesłane na konkurs prace zostaną ocenione przez Kapitułę konkursu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, a następnie opublikowane.

 

Najlepszym sposobem zmotywowania do walki o siebie osoby, która znajduje się w błędnym kole przemocy i nie widzi z niego wyjścia, będą indywidualne doświadczenia byłych ofiar, które skutecznie zerwały z tzw. syndromem ofiary i znalazły drogi wyjścia. Świadectwa uczestników i uczestniczek konkursu posłużą za wskazówki dla innych, jak poradzić sobie z przemocą nie tylko fizyczną (w tym seksualną), ale również psychiczną lub ekonomiczną.

 

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób z całej Polski. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej wraz danymi adresowymi i oświadczeniem o akceptacji regulaminu. Każda uczestniczka/uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach. Prace przyjmowane będą w dowolnej formie literackiej (na przykład esej, opowiadanie, reportaż, felieton, wywiad, list itp.) o objętości do 3 stron formatu A4 w wersji papierowej lub do 5 tysięcy znaków w wersji elektronicznej. Uczestnicy/uczestniczki konkursu proszeni są o opisanie swoich przeżyć związanych z doświadczeniem przemocy domowej oraz sposobów i/lub metod wyjścia z tej przemocy. Organizatorzy Konkursu na życzenie autorki/autora pracy mogą posługiwać się wyłącznie jej/jego ustalonym pseudonimem.

 

Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 10 maja 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego na lub w przypadku pracy nadesłanej w formie elektronicznej – data wysłania maila). Wszyscy finaliści/finalistki zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do grona dwudziestu finalistów/finalistek konkursu i zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu do 10 czerwca 2013 r. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 19 czerwca 2013 r. w Sejmie RP w Warszawie. Laureatki/laureaci I, II i III miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody. Przewidziane są również wyróżnienia specjalne przyznane przez członków jury i przez Panią Marszałek Sejmu RP Ewę Kopacz.

 

Prace nadsyłamy na adres:

Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej, ul. Słowackiego 13,

97- 300 Piotrków Trybunalski, z dopiskiem „Miłość z podbitym okiem”

lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Zapraszamy do udziału i upowszechnienia informacji

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Anetta Kowalska: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel 44 649 78 27 (501 437 458)

 

Biuro Poselskie Elżbiety Radziszewskiej

 

 

W załączeniu:

- Regulamin konkursu

- Oświadczenie