Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2015 r.

Informujemy, iż dostępny jest już wniosek - o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2015 r. - termin składania do 30 listopada 2014 r. w tut. Centrum.

 

Wniosek znajduję się na naszej w stronie w zakładce - WNIOSKI

 

lub można go pobrać bezpośrednio

wniosek na 2015 r.

Nekrolog

"Program wyrównywania różnic między regionami II"

 

Powiat Stargardzki
zaprasza do uczestnictwa

w programie pn.
”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) kierunki działań oraz warunku brzegowe obowiązujące realizatorów

2) zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu

3) materiał informacyjny

na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON

 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PFRON

www.pfron.org.pl

 

Termin składania wniosków osobiście
w siedzibie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim przy

ul. Skarbowej 1
lub drogą pocztową

do dnia 30 marca 2014 r.

 

UWAGA - NOWE DRUKI WNIOSKÓW

 

UWAGA ZMIANA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚROKÓW PFRON !!!!!

 

w związku ze zmianą Zarządzenia Dyrektora PCPR w sprawie ustalenia Procedur postępowania w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

od 1 października 2013 r. obowiązują nowe druki wniosków, które można pobierać bezpośrednio w zakładce - WNIOSKI

 

Jednocześnie informujemy, że Wnioski dotychczas obowiązujące będą przyjmowane do końca bieżącego roku.

 

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 r.

Informujemy, iż dostepny jest już wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w 2014 r. należy składać do 30 listopada 2013 r. w tut. Centrum.Wniosek znajduję się na naszej w stronie w zakładce - WNIOSKI

lub można go pobrać bezpośrednio

wniosek na 2014 r.