"Program wyrównywania różnic między regionami II"

Powiat Stargardzki
zaprasza do uczestnictwa w programie pn.
”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II”

 

 

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) kierunki działań oraz warunku brzegowe obowiązujące realizatorów - w pliku doc

2) zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu - w pliku doc

3) materiał informacyjny - w pliku doc

 

 

lub na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON

 

 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Termin składania wniosków osobiście
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Skarbowej 1
lub drogą pocztową
do dnia 30 marca 2013 r.