Szkolenie dla pracowników OPS z terenu powiatu stargardzkiego

W dniu 20 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie pn.: Praca z osobą zaburzoną psychicznie, w którym udział wzięło 15 pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu stargardzkiego, tj.:                                                                                    

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chociwlu,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie,

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzanach,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

 

Spotkanie miało na celu przygotowanie ww. kadry do skutecznej pracy z osobami zaburzonymi psychicznie oraz wyposażenie jej w odpowiednie umiejętności radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i negatywnymi emocjami podopiecznych. Zakres merytoryczny szkolenia obejmował m.in. takie zagadnienia, jak specyfikę osób zaburzonych psychicznie, trudności w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie rozmowy z osobami zaburzonymi psychicznie, sposoby motywowania osób zaburzonych psychicznie
do współpracy.

 

Realizatorem szkolenia było Centrum Szkoleniowe Federacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.                                                                                        

 

 

 

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych życzę świątecznego nastroju przepojonego dumą
z wykonywanej pracy, kt
óra mieści się między pojęciami: misja, powołanie, służba na rzecz słabszych i potrzebujących wsparcia.

 

  Na Państwa ścieżce zawodowej niech tryumfuje profesjonalizm
i skuteczno
ść okraszone zrozumieniem natury ludzkiej i otoczone życzliwością i szacunkiem społecznym.

 

Każdemu z osobna, w imieniu własnym i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie życzę, aby w tym procesie towarzyszył Państwu uśmiech i radość życia.

 

 

Monika Rygiel

Dyrektor PCPR w Stargardzie

 

Promocja rodzicielstwa zastępczego

W dniach od 3 do 6 lipca br. na terenie miasta Stargard odbyła się akcja promocyjna rodzinnej pieczy zastępczej.

W tych dniach przy ul. Wyszyńskiego koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rozmawiali z mieszkańcami miasta starając się przybliżyć tematykę rodzicielstwa zastępczego. Przechodniom zostały rozdane ulotki z danymi adresowymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz najistotniejszymi informacjami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego. 

Wszystkich zainteresowanych, których los dzieci jest bliski sercu zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1.

Telefon kontaktowy: 91 48 04 911 lub 91 48 04 946

 

W poniedziałkowe południe koordynatorki gotowe do działań promocyjnych J

 

 Działamy, rozmawiamy…

 

„Piecza zastępcza” – przyjaźnie, po naszemu…

 

 Taki mały, taki duży – może w „pieczy” być J

 

Pracowity tydzień – upiekło się na żółto J

Infovictims - Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Byłeś pokrzywdzony przestępstwem, albo znasz kogoś kogo to spotkało ?

 

Wejdź na stronę infovictims.pl lub pobierz aplikację Infovictims aby uzyskać przydatne informacje o wymiarze sprawiedliwości, przysługujących Ci prawach i dostępnych organizacjach oferujących pomoc.

 

Na stronie infovictims.pl możesz znaleźć odpowiedzi na pytania przedstawione w prosty łatwo zrozumiały sposób.

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiat Stargardzki 
zaprasza do uczestnictwa
w programie pn.
”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) kierunki działań oraz warunku brzegowe obowiązujące realizatorów

2) zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu

3) program

 

na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl  w zakładce Programy i zadania PFRON

 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

 

Termin składania wniosków osobiście
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 
lub drogą pocztową 
do dnia 10 kwietnia 2016 r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (kierunki działań.docx)Kierunki działań oraz warunki brzegoweKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.15 kB
Pobierz plik (procedura 2016.docx)Program wyrównywania różnic między regionami IIIProcedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III30 kB
Pobierz plik (zasady dotyczące wyboru dofinansowania.docx)Załącznik nr 1 do ProcedurZasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu48 kB