Zapytanie ofertowe dotyczące projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - LOGOPEDA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: przeprowadzenia indywidualnych zajęć z logopedą dla osób niepełnosprawnych

 

oferta w pliku doc

 

oferta w pliku pdf

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl w zakładce - OGŁOSZENIA

Zapytanie ofertowe - dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia z miejsca zamieszkania  do Stargardu Szczec. i z powrotem w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.dotyczy:  dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia z miejsca zamieszkania 
do Stargardu Szczec. i z powrotem

 

oferta w pliku doc

oferta w pliku pdf

Zapytanie ofetowe - "Prawo jazdy kat. B"

ZAPYTANIE OFERTOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


dotyczy: zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu
„Prawo jazdy kat. B”

 

oferta w pliku docx

oferta w pliku pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania ośrodka interwencji kryzysowej - ZAKOŃCZONY

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 

na powierzenie w 2011 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Realizacja zadań ośrodka interwencji kryzysowej

 

Skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

ogłoszenie o konkursie w pliku doc

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

ogłoszenie wyników w pliku doc

 

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "ABC Przedsiębiorczości" - ZAKOŃCZONY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu „ABC przedsiębiorczości”

 

oferta w pliku doc

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
http://integracja.stargard.pl
w zakładce - OGŁOSZENIA

 

Roztrzygnięcie konkursu

wyniki w pliku pdf