Zamówienie publiczne - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych - WYNIKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych

 

Ogłoszenie: plik pdf.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: plik pdf.

Załączniki: plik docx.

Zawiadomienie: plik docx

Wyjaśnienie treści SIWZ: plik pdf

 Wyjaśnienie treści SIWZ: plik pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY plik.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część 2 plik pdf

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "Obsługa kasy fiskalnej z pracowniczą książeczką zdrowia"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


dotyczy: przeprowadzenie kursu "Obsługa kasy fiskalnej z pracowniczą książeczką zdrowia"


Ogłoszenie: plik .docx

Formularz oferty dla Wykonawcy: plik .docx

Wymagania: plik .docx

Zawiadomienie: plik .docx

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: plik pdf

Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze programem „Dziecko czeka...” oraz przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych ww. kandydatów.

Zapytanie ofertowe - dotyczy: przeprowadzenie kursu"Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu"Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym"

 

ogłoszenie: plik pdf

Formularz oferty dla Wykonawcy: plik docx

Wymagania: plik pdf

Informacja dla Wykonawców: pliki pdf

"Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" - Pierwsza pomoc medyczna - WYNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w pliku pdf

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłoszenie w pliku pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA w pliku pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w pliku pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w pliku pdf

 

Załączniki w pliku doc

 

WYJAŚNIENIE w pliku pdf