Otwarty konkurs ofert - Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2014

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację w 2014 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 
pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

OGŁOSZENIE - plik doc

Organizacja i przeprowadzenie kursów


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji: Organizacja i przeprowadzenie kursów w 2013 roku w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

dotyczy:  korepetycje z przedmiotów szkolnych

 

 

Ogłoszenie - plik pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro w ramach projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

dotyczy: Przeglądu, konserwacji 3 drukarek, ksera i dostawa 105 szt. pendrive

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik doc

Zapytanie ofertowe - szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze

Zapytanie ofertowe


Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze programem "Dziecko czeka..."
oraz przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych ww. kandydatów

 

 

Treść zapytania ofertowego - plik docx

Formularz do zapytania ofertowego - plik docx

Załączniki do zapytania ofertowego - plik docx

 

 

Zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na przeprowadzenie w 2013 r.
programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Treść zapytania ofertowego - w pliku doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik doc