Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wyniki zapytania ofertowego.pdf)ProtokółProtokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego277 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - szkolenie 2016.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe - na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe167 kB
Pobierz plik (załącznik do zapytania ofertowego - szkolenie kandydatów.docx)ZałącznikZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego86 kB
Pobierz plik (załącznik do zapytania ofertowego 2016.pdf)ZałącznikZałącznik Nr 1 do zapytania ofertowego149 kB

Zapytanie ofertowe - grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (rozstrzygniecie zapytania ofertowego.pdf)Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegoRozstrzygnięcie zapytania ofertowego - grupa wsparcia dla rodzin zastępczych291 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - grupa wsparcia - 2016.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro - Organizacja i przeprowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.277 kB
Pobierz plik (załączniki do zapytania ofertowego - grupa wsparcia.docx)ZałącznikiZałączniki do zapytania ofertowego87 kB
Pobierz plik (Załaczniki do zapytania ofertowego 2016.pdf)ZałącznikiZałączniki do zapytania ofertowego290 kB

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

 

Uprzejmie zapowiadamy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł.

Zmiany ww. ustawy wprowadza ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Wobec powyższego informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. na każde dziecko w wieku do 18 r. ż. umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe, przysługuje DODATEK WYCHOWAWCZY w wysokości 500 zł miesięcznie. 

Przyznanie świadczenia następuje w trybie postępowania administracyjnego. 

Wypłacane jest na pisemny wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w oparciu o wydaną na okres 12 miesięcy decyzję administracyjną.

 

„W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r., prawo do dodatku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r. Znaczy to, że na wnioski złożone do dnia 1 lipca 2016 r. przysługuje dodatek wychowawczy z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., dodatek będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.”

 

Rządowy Program 500+ odnosi się do dzieci biologicznych. Wobec tego rodziny zastępcze i prowadzący rodzinny dom dziecka posiadający własne dzieci do 18 r.ż. ubiegają się o świadczenie wychowawcze we własnych gminach i na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 

Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej jest sprawą pochodną ale odrębną i podlega procedurze opisanej powyżej, prowadzonej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Zatem od dnia 1 kwietnia 2016 r. zapraszamy do składania wniosków, które będą  dostępne do pobrania na stronie internetowej w - ZAKŁADCE - WNIOSKI - oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (WNIOSEK 500+.docx)Wniosek - świadczenie dla dzieci w pieczy zastępczejWniosek o przyznanie dodatku wychowawczego do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinnej formie pieczy zastępczej15 kB

Zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na przeprowadzenie w 2015 r. programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stargard Szczeciński przy ulicy Skarbowej 1 w sekretariacie – pokój  nr 019 do dnia 15.06.2015 r. do godz. 16.00
 

Zapytanie ofertowe - szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na przeprowadzenie szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe