Zapytanie ofertowe - zarządzanie projektem pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

zaprasza 

do złożenia oferty na zarządzanie projektem 

pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (formularz ofertowy.pdf)Formularz ofertowyFormularz ofertowy do zapytania ofertowego301 kB
Pobierz plik (Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego.pdf)Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegoRozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn. "Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki"604 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - projekt pn. Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki.pdf)Zapytanie ofertoweTreść zapytania ofertowego na zarządzanie projektem pn. \"Aktywnie integrujący się Powiat Stargardzki\"1357 kB

Zapytanie o cenę - przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Zapytanie o cenę 
za przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (formularz cenowy do zapytania o cenę - przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.pdf)ZałącznikZałącznik do zapytania o cenę149 kB
Pobierz plik (protokół z zapytania o cenę - badania psychologiczno-pedagogiczne.pdf)Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowegoProtokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej203 kB
Pobierz plik (Zapytanie o cenę - przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych.pdf)Zapytanie o cenęZapytanie o cenę za przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej151 kB

Zapytanie o cenę - przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Zapytanie o cenę
za przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zapytanie o cenę - badania psychologiczno-pedagogiczne.pdf)Zapytanie o cenęZapytanie o cenę za przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej151 kB
Pobierz plik (załącznik do zapytania o cenę.pdf)ZałącznikZałącznik do zapytania o cenę149 kB

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie w 2017 r. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (rozstrzygnięcie wyboru oferty - program korekcyjno-edukacyjny.pdf)Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegoRozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego118 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe - przeprowadzenie w 2017 r. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie1124 kB

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu stargardzkiego w 2017 r.
w dziedzinie:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej.pdf)Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej131 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf)OgłoszenieOgłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej231 kB