Zapytanie o cenę - przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Zapytanie o cenę
za przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zapytanie o cenę - badania psychologiczno-pedagogiczne.pdf)Zapytanie o cenęZapytanie o cenę za przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej151 kB
Pobierz plik (załącznik do zapytania o cenę.pdf)ZałącznikZałącznik do zapytania o cenę149 kB

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie w 2017 r. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (rozstrzygnięcie wyboru oferty - program korekcyjno-edukacyjny.pdf)Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegoRozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego118 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe - przeprowadzenie w 2017 r. Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie1124 kB

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu stargardzkiego w 2017 r.
w dziedzinie:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej.pdf)Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej131 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf)OgłoszenieOgłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej231 kB

Otwarty konkurs ofert - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 

na realizację w 2017 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej
pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

Skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie - otwarty konkurs ofert - OIK.docx)Ogłoszenie - treśćOtwarty konkurs ofert - na realizację w 2017 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej22 kB
Pobierz plik (rozstrzygnięcie OIK.pdf)Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej205 kB

Zapytanie ofertowe - Organizacja i przeprowadzenie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

 Organizacja i przeprowadzenie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.pdf)Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowegoProtokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego200 kB
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie festynu - 2017.docx)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro - Organizacja i przeprowadzenie festynu z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego80 kB
Pobierz plik (załaczniki nr 1 i nr 3 - festyn 2017.docx)Załącznik nr 1 i nr 3Załącznik nr 1 i nr 3 do zapytania ofertowego81 kB
Pobierz plik (załączniki nr 2 do zapytania ofertowego.docx)Załącznik nr 2Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego80 kB