Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Pracownika socjalnego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownika socjalnego (1 etat)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - pracownik socjalny.pdf)Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego225 kB

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (2 etaty)

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.pdf)Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej210 kB

"Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2017 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”. 

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Przypominamy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
 4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Wszelkie informacje nt. Programu znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie internetowej PFRON - www.pfron.org.pl

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zalacznik_nr_1_Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_obowiazujace_realizatorow_PWRMR_III_w_2017r_.docx)Kierunki działań oraz warunki brzegoweKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu Wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r.23 kB

Poszukujemy kandydatów na rodzinny dom dziecka

POWIAT STARGARDZKI – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 POSZUKUJE KANDYDATÓW 
DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy kandydatów - małżonków lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu stargardzkiego.

 

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

OFERUJEMY:

1. Lokal na prowadzenie rodzinnego domu dziecka,

 

2. Wynagrodzenie za pracę (umowa zlecenie),

 

3. Pomoc finansową:

 •  świadczenie w wysokości 1.000 zł miesięcznie na każde umieszczone dziecko,
 •  dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, do wysokości 1.000 zł,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.

4. Możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka,

 

5. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

tel. (91) 48 - 04 – 909  lub (091) 48-04-911

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 ODWIEDŹ NAS , ZAPYTAJ!

POWYŻSZA OFERTA TO SZANSA NA ZMIANĘ ŻYCIA NIE TYLKO TWOJEGO, ALE TAKŻE DZIECI POTRZEBUJĄCYCH OPIEKI, TROSKI  I WSPARCIA.

Zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na przeprowadzenie w 2016 roku Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyborze.docx)Rozstrzygnięcie zapytania ofertowegoOgłoszenie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przeprowadzenie w 2016 roku Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie10 kB
Pobierz plik (Program korekcyjno-edukacyjny - edycja 2016.pdf)Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe - przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego - edycja 2016923 kB