Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu - ośrodek interwencji kryzysowej

I.             Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w obszarze realizacji zadania ośrodka
i interwencji kryzysowej wybrano ofertę organizacji pozarządowej:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej

ul. H. Wieniawskiego 5

71-142 Szczecin

Bezpośrednio zadania realizować będzie Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie Szczecińskim, ul. Krasińskiego 19. 

Na realizację zadania przyznane zostały środki publiczne w wysokości 15.000 zł.