Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim

Informuję, że w wyniku zakończonego postępowania weryfikacyjnego na ww. stanowisko zatrudniony zostanie Pan Ryszard Falkowski, zam. Szczecin.

Pan Ryszard Falkowski wykazał się odpowiednią wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami interpersonalnymi niezbędnymi do zajmowania stanowiska kierowniczego.

Pan Falkowski posiada wykształcenie wyższe prawnicze - specjalizacja prawne aspekty zarządzania. Przez wiele lat swojej kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w różnych zakładach pracy. Od wielu lat pracuje jako wykładowca na Wydziale Zaocznym Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podaję kolejność pozostałych osób:

- Pani Krystyna Kłosowska,

- Pani Elżbieta Literacka.