”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2019 r.

Powiat Stargardzki
zaprasza do uczestnictwa w programie pn.
”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2019 r.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przekazywać dodatkowe środki realizatorom programu – jednostkom samorządu powiatowego, przy czym największe wsparcie skierowane jest do powiatów, leżących w podregionach o najniższym stopniu rozwoju społeczno-gospodarczego. Środki te będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz aktywizację zawodową tych osób.

 

Program realizowany przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie

 

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1) Procedura realizacji programu

2) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu

3) Program

4) Kierunki działań oraz warunki brzegowe

 

Wnioski należy składać
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1
lub drogą pocztową
w terminie do dnia 9 lutego 2019 r.

 

Wnioski do pobrania na stronie internetowej PCPR  www.pcpr.stargard.pl

Terminy składania wniosków do Oddziału PFRON:

- wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C,D,F i G programu do dnia 28 lutego 2019 r.

- wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu do 31 października 2019 r.

Więcej informacji  do pobrania na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (kierunki dzialań 2019.docx)Kierunki działań oraz warunki brzegoweKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.16 kB
Pobierz plik (procedury PWRMR 2019.docx)Procedury Programu wyrównywania różnic między regionami IIIProcedury realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III 28 kB
Pobierz plik (program WRMR 2019.docx)Program wyrównywania różnic między regionami IIIProgram wyrównywania różnic między regionami III - treść programu 29 kB
Pobierz plik (wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dla obszarów B,C,D,F,G.docx)Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRONWniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F, G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”84 kB
Pobierz plik (zasady programu 2019.docx)Załącznik nr 1 do procedurZasady dotyczące wyboru, dofinansnowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B,C,D,F i G programu40 kB