Bezpłatne dyżury z poradnictwa prawnego, wsparcia psychologiczno-terapeutycznego oraz mediacji - w ramach projektu "Kurs na rodzinę"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie
informuje, iż rozpoczęły się

 

bezpłatne dyżury z poradnictwa prawnego, wsparcia psychologiczno – terapeutycznego oraz mediacji.

 

Ponadto rozpoczęto realizację warsztatów

„Akademia dla babć i dziadków”

oraz „Szkoła dla Rodziców”

 

Osoby zainteresowane korzystaniem z powyższego doradztwa proszone są o kontakt pod numerem telefonu 91-48-04-938.

 

 

 

Projekt Partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 o nazwie: „Kurs na Rodzinę” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20120