Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu stargardzkiego w 2017 r.
w dziedzinie:

  • pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej.pdf)Formularz zgłoszeniowyFormularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej131 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej.pdf)OgłoszenieOgłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej231 kB