Poszukujemy kandydatów na rodzinny dom dziecka

POWIAT STARGARDZKI – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 POSZUKUJE KANDYDATÓW 
DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy kandydatów - małżonków lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka na terenie powiatu stargardzkiego.

 

Prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.

OFERUJEMY:

1. Lokal na prowadzenie rodzinnego domu dziecka,

 

2. Wynagrodzenie za pracę (umowa zlecenie),

 

3. Pomoc finansową:

  •  świadczenie w wysokości 1.000 zł miesięcznie na każde umieszczone dziecko,
  •  dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko,
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo, do wysokości 1.000 zł,
  • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
  • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.

4. Możliwość zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka,

 

5. Wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

tel. (91) 48 - 04 – 909  lub (091) 48-04-911

e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 ODWIEDŹ NAS , ZAPYTAJ!

POWYŻSZA OFERTA TO SZANSA NA ZMIANĘ ŻYCIA NIE TYLKO TWOJEGO, ALE TAKŻE DZIECI POTRZEBUJĄCYCH OPIEKI, TROSKI  I WSPARCIA.