Zapytanie ofertowe - program korekcyjno-edukacyjny 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na przeprowadzenie w 2015 r. programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Stargard Szczeciński przy ulicy Skarbowej 1 w sekretariacie – pokój  nr 019 do dnia 15.06.2015 r. do godz. 16.00