Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 

 

na realizację w 2015 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej
pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

 

treść ogłoszenia - plik doc