Otwarty konkurs ofert - Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2014

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT


na realizację w 2014 r. zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej 
pn. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

OGŁOSZENIE - plik doc