Zamówienie publiczne - przeprowadzenie korepetycji z przedmiotów szkolnych

OGŁOSZENIE plik .pdf

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia korepetycji z przedmiotów szkolnych w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA plik.pdf

ZAŁĄCZNIKI plik.docx