Zamówienie publiczne - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych - WYNIKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych

 

Ogłoszenie: plik pdf.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: plik pdf.

Załączniki: plik docx.

Zawiadomienie: plik docx

Wyjaśnienie treści SIWZ: plik pdf

 Wyjaśnienie treści SIWZ: plik pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY plik.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY część 2 plik pdf