Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kursu "Obsługa kasy fiskalnej z pracowniczą książeczką zdrowia"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


dotyczy: przeprowadzenie kursu "Obsługa kasy fiskalnej z pracowniczą książeczką zdrowia"


Ogłoszenie: plik .docx

Formularz oferty dla Wykonawcy: plik .docx

Wymagania: plik .docx

Zawiadomienie: plik .docx

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: plik pdf