Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze programem „Dziecko czeka...” oraz przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych ww. kandydatów.