Zapytanie ofertowe - dotyczy: przeprowadzenie kursu"Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

dotyczy: przeprowadzenie kursu"Kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym"

 

ogłoszenie: plik pdf

Formularz oferty dla Wykonawcy: plik docx

Wymagania: plik pdf

Informacja dla Wykonawców: pliki pdf