„Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” - ogłoszenie rehabilitacja - ROZSTRZYGNIĘTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń
w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie rehabilitacji zdrowotnej w 2012 roku w ramach projektu systemowego Integracja społeczna w powiecie stargardzkim realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Załączniki

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty