Zapytanie ofetowe - "Prawo jazdy kat. B"

ZAPYTANIE OFERTOWE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim poszukuje wykonawców w zakresie realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia kursu w ramach realizacji projektu „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


dotyczy: zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu
„Prawo jazdy kat. B”

 

oferta w pliku docx

oferta w pliku pdf