Otwarty konkurs ofert na realizację zadania ośrodka interwencji kryzysowej - ZAKOŃCZONY

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

 

na powierzenie w 2011 r. realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Realizacja zadań ośrodka interwencji kryzysowej

 

Skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

 

ogłoszenie o konkursie w pliku doc

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

ogłoszenie wyników w pliku doc