Ogłoszenie o naborze ofert - goniec

Ogłoszenie o naborze ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gońca pocztowego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze ofert.pdf)OgłoszenieOgłoszenie o naborze ofert - usługi gońca pocztowego509 kB
Pobierz plik (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.pdf)ZałącznikZałącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze ofert183 kB

Projekt "Kurs na rodzinę"

PROJEKT „Kurs na Rodzinę”

WZMOCNIENIE KONDYCJI ZACHODNIOPOMORSKIEJ RODZINY

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie rozpoczęło współpracę w ramach Partnerskiego Projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17 o nazwie: „Kurs na Rodzinę” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia w ramach Regionalnej Akademii Rodziny i Turnusów Aktywizujących dla Rodzin poprzez udział w programach:

1.    „Zdążyć przed rozwodem”

2.    „Szkoła dla rodziców, dziadków, narzeczonych”

3.    Warsztaty edukacji finansowej „Wybierz przyszłość”

 

  Ponadto dostęp do usług w zakresie: poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego, terapii rodzinnej i mediacji rodzinnych, poradnictwa prawnego, wsparcie innych specjalistów w ramach projektu oraz inspirowanie do powstawania grup wsparcia i samopomocowych.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez podniesienie kompetencji wybranych rodzin/osób.

 

Projekt skierowany jest do osób i rodzin Powiatu Stargardzkiego, jak również do rodzin zastępczych, przede wszystkim spokrewnionych.

 

Jeżeli jesteście zainteresowani Państwo uzyskaniem pomocy i nabyciem umiejętności w zakresie kompetencji rodzicielskich, roli dziadków poprzez wzmocnienie relacji międzypokoleniowych, nabyciem umiejętności prawidłowej komunikacji poprzez rozwiązywanie konfliktów oraz innych problemów rodzinnych zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie.

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
tel. (091) 48 04 909

Osoba do kontaktu:
Anita Grabska
Małgorzata Olszewska

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (ogłoszenie - Kurs na Rodzinę.pdf)OgłoszenieOgłoszenie - projekt \"Kurs na rodzinę\"109 kB

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

ogłasza nabór 

na wolne stanowisko urzędnicze

 

Inspektor w Zespole Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

aktualizacja: 16.04.2018 r.

Wprowadzono zmiany poprzez dodanie plików:

1. Informacja o wynikach naboru

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (informacja o wynikach naboru.pdf)Informacja o wynikach naboruInformacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - konkurs nierozstrzygnięty135 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf)Treść ogłoszeniaOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych1077 kB

Ogłoszenie o naborze ofert - grupa wsparcia

Ogłoszenie o naborze ofert

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie grupy wsparcia
dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka
z terenu powiatu stargardzkiego

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (zapytanie ofertowe - grupa wsparcia.pdf)Ogłoszenie o naborze ofertTreść ogłoszenia o naborze ofert117 kB
Pobierz plik (załącznik do zapytania ofertowego - grupa wsparcia.pdf)ZałącznikZałącznik do treści ogłoszenia o naborze62 kB

Ogłoszenie o naborze ofert - Psycholog

Ogłoszenie o naborze ofert

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe - psycholog.pdf)Ogłoszenie o naborze ofertTreść ogłoszenia o naborze ofert208 kB
Pobierz plik (załącznik do zapytania ofertowego.pdf)ZałącznikZałącznik do treści ogłoszenia o naborze77 kB