Elektroniczny Biuletyn Informacji PFRON

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego Biuletynu Informacyjnego PFRON pn. eBIFRON.

 

Powyższa publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony strony podmiotowej Funduszu www.pfron.org.pl

 

Wydane do tej pory numery eBIFRON mają charakter niezależnych od siebie informatorów zróżnicowanych pod względem tematycznym. Zawarto w nich, m.in.:

1. praktyczne informacje na temat ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON - "ABC  osoby niepełnosprawnej"

2. podstawowe zasady wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych - "ABC rynku pracy"

3. zasady tworzenia tekstów łatwnych w  czytaniu adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi - niepełnosprawnych intelektualnie, mających problemy z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców - "PFRON łatwy w czytaniu"

 

Odbiorcami wymienionych i następnych informatorów mogą być indywidualne osoby niepełnosprawne i ich rodziny, pracodawcy, praktycznie wszyscy zainteresowani problemtyką niepełnosprawności.

 

W kolejnych publikacjach podejmowane będą tematy interesujące i przyjazne w odbiorze, by Czytelnicy z przyjemnością mogli się zapoznać i pozyskaną wiedzę wykorzystywać dla swoich potrzeb w życiu codziennym.

 

Serdecznie zachęcamy do lektury elektronicznego Biuletynu.